Geodézie Hanzl Turnov

NAHLÉDNĚTE DO HISTORIE

Zajímáte se o historii? Hledáte podobu dávno zaniklých či přebudovaných stavení, vzhledu osad, vesnic a měst? Ve Vašem bádání Vám zajisté pomohou naše tipy... Klikněte na "celý článek" a dozvíte se víc...

Na adrese http://archivnimapy.cuzk.cz nalezntete aplikaci, jenž umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Prozatím jsou přístupná data ze skenování císařských povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska 1:2880 (1824-1843), topografických sekcí 1:25 000 třetího vojenského mapování (1872–1953),  Sbírky map a plánů do roku 1850 a jako doplněk k císařským povinným otiskům výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948. Kromě archiválií ÚAZK je nově zpřístupňován i Zeměměřičský Věstník od roku 1913 (později Zeměměřičský Obzor, Zeměměřictví, dnes Geodetický a kartografický obzor).

Zkuste to, najděte si v Císařských otiscích (pozor na dřívější rozdílné rozdělení okresů, atd.) svoji nemovitost a porovnejte se současným stavem na stránkách ČÚZK.

Věříme, že Vám náš tip pomůže ve Vašem bádání a pátrání. Historie stále žije.