Geodézie Hanzl Turnov

Geodetické práce - Geodézie Hanzl Turnov

Přehled geodetických prací firmy Geodézie Hanzl Turnov. Jsme schopni Vám zhotovit v podstatě veškeré geodetické činnosti. Specializujeme se ale především na tyto:

  • geometrický plán na stavbu     
  • geometrický plán na oddělení pozemku  
  • geometrický plán na vyznačení věcných břemen
  • vytyčení vlastnické hranice pozemku  
  • vytyčení stavenišť malých i velkých objektů
  • mapové podklady pro rodinné domy i celá rozsáhlá území
  • měření pro archeologický průzkum
  • tvorba 3D terénu a objektů
Veškeré práce jsou vyhotovovány v souladu s platnými předpisy a obsahem dohodnutým se zadavatelem prací.