Geodézie Hanzl Turnov zeměměřičská kancelář Ing. Jaroslav Hanzl  http://www.geodeziehanzl.cz/
 

Zajímáte se o historii? Hledáte podobu dávno zaniklých či přebudovaných stavení, vzhledu osad, vesnic a měst? Ve Vašem bádání Vám zajisté pomohou naše tipy... Klikněte na "celý článek" a dozvíte se víc...ČÚZK: Oficiální internetové stránky STÁTNÍ SPRÁVY ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU. Na těchto stránkách naleznete informace z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, dále kontakty a informace katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů a zeměměřického úřadu. Tyto internetové stránky nabízí možnost nahlížení do katastru nemovitostí - komu nemovitost patří, jakým podílem, s možností nahlédnutí do mapových podkladů.


CZEPOS:
Česká síť permanentních stanic pro určování polohy. CZEPOS poskytuje uživatelům GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

SURVEYORS: American Surveyors & Mappers Council. The Competency Maintenance Organization dedicated to enhancing public safety & trust in the profession of Land Surveying & Mapping. Web pages in English.


ZEMĚMĚŘIČ.CZ: Časopis Zeměměřič je měsíčník a vychází již od roku 1994. Každé číslo v papírové podobě je rozesíláno všem předplatitelům (téměř 1 600 ks) a dalším potenciálním zájemcům - celkem asi na 1 800 adres. Náklad časopisu je 2000 ks a časopis je také zdarma rozdáván na nekterých vzdělávacích akcích, kde má mediální partnerství. Čtenáře časopisu najdete ve většině geodetických, kartografických a fotogrammetrických firem, na pracovištích Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Zeměměřický úřad), na okresních pozemkových úřadech, některých ministerstvech, městských a obecních úřadech, ve stavebních a projekčních firmách, realitních a advokátních kancelářích, na středních a vysokých odborných školách apod. Textové články přebírá prostřednictvím své dceřiné společnosti Newton také Česká tisková kancelář a distribuuje články Zeměměřiče v rámci své výstřižkové služby k nejrůznější odběratelům. Od zaří 1996 provozujeme také WEB SERVER ZEMĚMĚŘIČE na internetu, který kromě některých článků časopisu obsahuje také aktuální informace a delší materiály z oblastí geodezie, kartografie, ISKN, katastru nemovitostí, fotogrammetrie, DPZ, GIS, GPS a odborného školství. Na Webu Zeměměřiče naleznete také informace Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK), Komory geodetů a kartografů (KGK), obsah Zpravodaje ČÚZK, soudní znalce v oboru, normy i předpisy a diář akcí. Diskuzní fórum je zastoupeno konferencemi KATASTR, KARTOGRAFIE, GIS, a GPS. Kromě trhu práce a second handu geodetické techniky zde naleznete také seznam odcizených geodetických přístrojů. Velmi navštěvované jsou i WWW stránky zeměměřických firem a databáze firem. Díky vzdálenému přístupu firem a autorů do databáze příspěvků má webové zpravodajství Zeměměřiče předpoklady přinášet aktuální a správné informace.